Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Thuisdialyse

Als het mogelijk is om thuis te dialyseren, zal de dialyse minder gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het is dan namelijk niet nodig om drie tot vijf keer per week een halve dag in het ziekenhuis door te brengen voor de dialysebehandeling en de reis er naartoe.

Peritoneaal dialyse vindt voornamelijk in de thuissituatie plaats. Dit kan overdag worden uitgevoerd (CAPD) en ook ’s nachts met behulp van een machine (APD).

APD (automatische peritoneaaldialyse)

APD

CAPD (continue ambulante peritoneaaldialyse)

CAPD

Voor heel veel mensen staat hemodialyse synoniem voor dialyseren in het ziekenhuis of in een zelfstandig dialysecentrum. Door de technologische ontwikkeling en het wegnemen van drempels om thuis te dialyseren, is het echter ook vaak mogelijk om hemodialyse in de thuissituatie uit te voeren. Dit kan met behulp van een partner of met de hulp van een dialyseverpleegkundige aan huis, de zogenoemde thuisdialyse met meerzorg.

 

Hemodialyse thuis

Hemodialyse thuis kan met hulp van een partner

 

Hemodialyse thuis

Een groot voordeel van hemodialyse thuis is dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Reizen naar een dialysecentrum is ook niet nodig. Doordat de dialyse beter in het dagelijks leven kan worden ingepast, zijn patiënten zelfstandiger en flexibeler.

Of het mogelijk is om thuis te hemodialyseren, hangt af van de medische toestand en van de woonsituatie van de patiënt: ten eerste is het nodig om ‘medisch stabiele dialyses’ te hebben. Dit betekent dat de behandelingen doorgaans zonder problemen verlopen. Ook als iemand ouder is of bijkomende ziekten heeft, is thuisdialyse mogelijk met de hulp van een verpleegkundige. Thuishemodialyse kan zelfstandig (met ondersteuning van een partner of vriend) of met een speciaal geschoolde verpleegkundige worden uitgevoerd.

Bij alle vormen van thuishemodialyse is hulp van een ander nodig, omdat er een paar handen tekort zijn. De soort thuishemodialyse die voor de individuele patiënt geschikt is, hangt af van zijn of haar eigen wensen en mogelijkheden.

Wanneer er wordt gekozen voor thuisdialyse, krijgen de patiënt en zijn of haar partner een opleiding in het ziekenhuis, waarbij zij leren om zelfstandig de hemodialyse uit te voeren en wat te doen als er iets niet naar wens gaat. Bij thuishemodialyse met een verpleegkundige hoeft de patiënt zelf in principe niets zelf te doen.

Thuisdialyse

Thuisdialyse met de hulp van een dialyseverpleegkundige

 

Google Analytics cookies uitschakelen.