Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Overig

Nierdialyse.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over alles wat met de nieren en dialyse te maken heeft.

Nierdialyse of dialyse is het gedeeltelijk overnemen van de functie van de nieren door het bloed kunstmatig te zuiveren. Dit is nodig als de nieren dit zelf onvoldoende goed doen. Op deze website vindt u informatie over hoe nieren werken, wat nierdialyse is, wanneer nierdialyse precies nodig is en hoe de behandeling precies in zijn werk gaat.

Naast de patiënt, zal Nierdialyse.nl tevens alle huisartsen, artsen, nefrologen, urologen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van nefrologie en dialyse zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Medworq

Medworq is uitgever van medische websites.

Medworq wil patiënten en zorgprofessionals op verantwoorde wijze informeren over specifieke onderwerpen. Dit doet Medworq door samen te werken met een groot aantal medisch specialisten. Samen vormen zij een redactieteam dat invulling geeft aan de (medische) inhoud van de websites en het beantwoorden van vragen van bezoekers op de patiëntenfora. De redactie van de websites is onafhankelijk.

Medworq verkrijgt haar inkomsten middels advertenties en sponsoring. De medische inhoud is vrij van elke commerciële beïnvloeding.

Google Analytics cookies uitschakelen.