Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Ewout Hoorn

‘Zoutprof’ krijgt € 2 miljoen

19 juli 2018

Nierexpert prof. Ewout Hoorn ontvangt omvangrijke steun van de Novo Nordisk Foundation. Hij krijgt € 2 miljoen om te speuren naar een nieuwe behandeling voor chronische nierschade.

Nefrologie

Hoorn is hoogleraar klinische en experimentele nefrologie. Zijn vakgebied richt zich op de oorzaken en behandeling van nierschade.

Denemarken

De subsidie deelt Hoorn met zijn Deense collega prof. Robert Fenton. Het geld komt van de Novo Nordisk Foundation, een onafhankelijke stichting uit Denemarken, die winst van het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk aanwendt voor medische research.

Een op de tien

Hoge bloeddruk en diabetes bevorderen de schade aan de nieren. Chronische nierschade komt voor bij een op de tien Nederlanders en kan leiden tot nierfalen, waardoor dialyse of een niertransplantatie noodzakelijk kan worden.

Prostaglandines

Het gesubsidieerde onderzoek heet ‘Targeting Prostaglandins in Chronic Kidney Disease’. Het onderzoek focust op prostaglandines: hormoonachtige stoffen die belangrijk zijn voor verschillende functies van de nieren, zoals de water- en zoutopname. Pijnstillers, zoals ibuprofen en diclofenac, beïnvloeden prostaglandines in de nier. Deze kunnen zowel gunstige als ongunstige effecten hebben.

Alleen gunstige effecten

In het onderzoek worden nieuwe medicijnen onderzocht die selectief receptoren (een soort ontvangstantennes) voor prostaglandines in de nier remmen. De hoop is dat met deze benadering alleen de gunstige effecten op nierschade overblijven. Het onderzoek is translationeel en zal worden uitgevoerd in cellijnen, proefdieren, patiënten en de algemene bevolking.

Studie naar kalium

Hoorn ontving eerder € 1,25 miljoen van de Nierstichting om het effect van het ‘goede’ zout kalium op nierschade onderzoeken. Deze zomer hield hij in Rotterdam zijn oratie, bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap daar.

Bron: nieuwsbericht erasmusumc

Google Analytics cookies uitschakelen.