Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Donor

Politiek stemt in met nieuwe donorwet!

19 februari 2018

19 februari 2018 – De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel voor actieve donorregistratie’ (ADR) van Pia Dijkstra (D66). Het bleeft tot het laatste moment spannend. Na een ‘derde termijn’ (extra debat) en 2 moties, stemden uiteindelijk 38 senatoren voor en 36 tegen het wetsvoorstel van Pia Dijkstra. De NVN is blij met en trots op deze positieve uitkomst; jarenlang hebben wij ons ingespannen voor een betere donorwet.

Doorbraak voor patiënten op de wachtlijst

Met deze goedkeuring in de Eerste Kamer krijgt Nederland eindelijk een bétere donorwet: een systeem van actieve donorregistratie (ADR). Een succesvolle invoering van dit systeem betekent dat patiënten straks minder lang op de wachtlijst staan voor een donororgaan. Hiermee worden mensenlevens gered. Met dit besluit zet de politiek na jaren van discussie eindelijk de noodzakelijke stap naar een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties.

Steven is nierpatiënt en staat al 2,5 jaar op de wachtlijst: “Dankzij de nieuwe wet maak ik straks meer kans op een nieuwe nier en dus om mijn vrijheid terug te krijgen.”

Directeur Nierstichting Tom Oostrom: “Al jaren strijden wij bij de politiek voor een oplossing voor het grote tekort aan donororganen. Dit betekent echt een doorbraak voor patiënten op de wachtlijst. Mede dankzij de niet-aflatende steun van alle betrokkenen en moed en harde werk van initiatiefneemster Pia Dijkstra krijgen honderden patiënten eerder hun leven en hun vrijheid terug.”

Wens vastleggen

Met de invoering van de nieuwe donorwet worden mensen geactiveerd hun eigen wens vast te leggen in het donorregister. Of dat nu een ‘ja’ of een ‘nee’ is. De nieuwe donorwet zorgt voor meer meer registraties en vooral meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden.

Meer registraties

In het nieuwe systeem van orgaandonatie wordt straks elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het Donorregister, geregistreerd als donor. Iedereen wordt expliciet van zijn registratie op de hoogte gebracht. De keuze kan elk moment worden herzien. Een actief donorregistratiesysteem verhoogt het aantal registraties en het aantal orgaandonoren, blijkt uit internationaal onderzoek in landen met zo’n systeem. De feitelijke invoering neemt nog enkele jaren in beslag, en wordt vooraf gegaan door een intensieve publiekscampagne. De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen werken graag mee aan het vorm en inhoud geven van deze campagne. Juist ook met oog voor kwetsbare groepen als wilsonbekwamen en laaggeletterden.

Bron: Nierpatiënten Vereniging Nederland

Google Analytics cookies uitschakelen.