Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Diagnose en therapie van nierkanker met behulp van radioactief gelabelde antilichamen

23 april 2015

Nierkanker is een ziekte die relatief weinig voorkomt, maar vaak laat gevonden wordt en dodelijk is als er uitzaaiingen optreden. Promovendus Muselaers onderzocht nieuwe detectiemethoden voor nierkanker door radioactieve en fluorescerende stoffen te koppelen aan het antilichaam girentuximab, dat specifiek bindt aan nierkankercellen. Met behulp van zeer gevoelige scans konden tumoren in beeld gebracht worden, waardoor het in de toekomst beter mogelijk is om niertumoren en uitzaaiingen zowel vóór als tijdens een operatie te vinden.

Daarnaast onderzocht Muselaers een behandeling die gebruik maakt van hoge doses radioactiviteit gekoppeld aan het antilichaam girentuximab. De behandeling bleek in de meerderheid van de patiënten een gunstig effect te hebben op het ziektebeloop. Daarbij werd deze nieuwe therapievorm goed verdragen door patiënten. Tevens onderzocht hij de interactie tussen deze nieuwe behandeling en de standaard behandeling voor uitgezaaide nierkanker, waarbij hij zag dat de opname van girentuximab duidelijk negatief beïnvloed werd door het gelijktijdig geven van de standaard behandeling. Hij concludeerde dan ook dat combinaties met andere therapievormen in de toekomst zorgvuldig gekozen dienen te worden.

Over de promovendus
Stijn Muselaers (1985) studeerde Geneeskunde in Nijmegen en behaalde in 2010 zijn artsexamen. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit op de afdelingen Urologie en Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. Muselaers is momenteel werkzaam op de afdeling Chirurgie in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem in het kader van de vooropleiding tot uroloog.

Datum en Tijd: 22 mei 2015 om 14:30
Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
Promotor: prof. dr. P.F.A. Mulders, prof. dr. O.C. Boerman, prof. dr. W.J.G. Oyen
Copromotor: dr. E. Oosterwijk

Bron: Radboud UMC.

Google Analytics cookies uitschakelen.