Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Nieren en diabetes

Diabetes mellitus, de Latijnse naam voor suikerziekte, kan schade aan de nieren veroorzaken. Daarom is bij mensen met suikerziekte regelmatige controle nodig van de nierfunctie, meestal wordt deze uitgevoerd door de huisarts, maar soms ook door de internist/diabetoloog. Vooral mensen die al vanaf jonge leeftijd insuline spuiten vanwege diabetes, hebben een grotere kans op een nierziekte (diabetische nefropathie). Maar ook mensen die op latere leeftijd insuline zijn gaan spuiten hebben meer kans op het ontwikkelen van nierschade.

Diabetes is een stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door een insulinetekort en een ongewoon hoge suikerspiegel (glucosespiegel) in het bloed. Als de concentratie glucose in het bloed te hoog wordt, zijn de nieren niet meer in staat alle glucose tegen te houden. Een deel van de glucose komt dan in de urine terecht.

Hoe de schade precies ontstaat, is niet bekend, maar de kleine aanvoerende bloedvaatjes in de nier worden aangetast en de nierfilters raken beschadigd. Diabetische nefropathie kan ontdekt worden doordat er eiwitten via de urine worden uitgescheiden en verloren gaan; het lichaam neemt deze eiwitten namelijk niet op. Dit wordt micro-albuminurie genoemd. In eerste instantie kan dit eiwitverlies alleen in het laboratorium aangetoond worden, maar als het eiwitverlies groter wordt, kan het ook met teststrips die in een potje met urine gestoken worden.

Als het eiwitverlies zo groot is, dat het met een teststrip is aan te tonen, dan is de nierschade meestal al aanzienlijk en niet meer terug te draaien. Wel kan de ziekteontwikkeling met medicijnen en eiwitbeperkt dieet zoveel mogelijk worden vertraagd. Regelmatige controle van de nierfunctie is dan ook heel belangrijk. Na verloop van tijd kan de nierfunctie zo sterk verslechteren, dat er sprake is van chronische nierinsufficiëntie. Helaas is de oplossing dan meestal alleen nog maar nierdialyse of een niertransplantatie.

Google Analytics cookies uitschakelen.