Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Nieren en bloeddruk

De nieren hebben veel met de bloeddruk te maken. De nieren regelen namelijk een belangrijk deel van het vochtgehalte, het zoutgehalte en de hoeveel bloed in de bloedsomloop.

Aan de andere kant heeft de bloeddruk ook effect op de nieren: een te hoge bloeddruk kan op den duur afwijkingen en schade aan de nieren veroorzaken. Om nierschade te voorkomen of om verslechtering tegen te gaan is het dus belangrijk om de bloeddruk in de gaten te houden.

De bloeddruk is de druk in de slagaders. Deze wordt onder andere bepaald door de kracht en de snelheid waarmee het hart slaat, maar ook door de elasticiteit van de bloedvaten. Daarnaast zitten er allerlei stoffen in het lichaam en in het bloed die de bloedvaten wijder maken of vernauwen. Ook produceren de nieren zelf hormonen die van invloed zijn op de bloeddruk.

Ook de hoeveelheid bloed wordt deels bepaald door de nieren, omdat de nieren de hoeveelheid zout en water bepalen die uitgescheiden worden. Langdurig verhoogde bloeddruk leidt tot beschadiging en vernauwing van de bloedvaten. Daardoor vermindert de bloedtoevoer naar de organen en dus ook de bloedtoevoer naar de nieren. Door de verminderde bloedtoevoer kan er uiteindelijk nierschade ontstaan en zal de bloeddruk verder stijgen. Hiervoor zijn medicijnen, strenge controle door een arts en veranderingen van de lifestyle nodig. Zie verder de website www.bloeddrukverlaging.nl.

Google Analytics cookies uitschakelen.