Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Leven met dialyse

Nierdialyse, met name hemodialyse, heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Vaak is er een streng dieet en mag er niet teveel gedronken worden (ook geen water!). Het heeft invloed op de vruchtbaarheid en zwangerschap, vakantie moet goed geregeld worden en ook werken kan moeilijk worden, kortom: de kwaliteit van leven wordt danig aangetast.

Voeding en dieet

De nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam. Als de nieren minder goed werken, worden er minder afvalstoffen afgevoerd met de urine. Hierdoor komen er teveel afvalstoffen in het bloed en dat kan tot klachten leiden. Een manier om de klachten als gevolg hiervan te verminderen, is te zorgen dat er minder afvalstoffen in het bloed terecht komen. Dat kan door een aangepast dieet met beperkingen in eiwit, natrium (zout) en beperking van kalium. Voor nierpatiënten is een dieet dan ook onvermijdelijk.

Het precieze dieet is afhankelijk van de patiënt en de ernst van de nierziekte. Op de website van Gezonde Nieren vindt u basisrecepten voor mensen met nierproblemen.

Vruchtbaarheid en zwangerschap

Zowel vrouwen als mannen kunnen minder vruchtbaar worden als ze een nierziekte hebben. Mannen wordt aangeraden om bij ontdekking van een nierziekte zo snel mogelijk hun sperma te laten invriezen. Als later blijkt dat de vruchtbaarheid te sterk verminderd is om op de natuurlijke manier zwanger te worden, kan via IVF alsnog bevruchting tot stand worden gebracht.

Voor vrouwen is een zwangerschap een zware belasting voor het lichaam, daarom wordt het zeker de eerste twee jaar na een niertransplantatie afgeraden om zwanger te worden. Die tijd hebben de nieren namelijk nodig om stabiel te worden. Ook zijn verschillende nierziekten erfelijk. De vraag of iemand de kans wil lopen zijn kind een ernstige aandoening mee te geven, is voor veel mensen een lastig dilemma.

Als een vrouw toch zwanger wordt, worden haar nieren groter en verwijden de nierbekken en de urineleider. De nieren gaan harder werken en worden sterker doorbloed. Mocht een vrouw nog niet aan dialyse toe zijn, dan kan dat door de zwangerschap wel nodig zijn. Wordt een vrouw al wel gedialyseerd en wordt ze zwanger, dan zal de frequentie van de dialyse meestal opgevoerd worden. Het is voor zowel moeder als kind belangrijk dat er niet teveel afvalstoffen in het bloed van de moeder aanwezig zijn. Bij zwangerschap tijdens dialyse-periode is dan ook een uitgebreide en zeer intensieve controle geboden.

Opleiding en werk

Werken is geen probleem met een nierziekte maar het vergt wel enige aanpassing, zeker bij hemodialyse. Fulltime werken is dan vaak moeilijk, eenvoudigweg wegens gebrek aan energie en tijd. Het is wel belangrijk voor nierpatiënten om te blijven werken. Dat houdt je betrokken bij de maatschappij, zorgt voor sociale contacten en geeft ook een inkomen.

Bij de keuze voor een bepaalde nierfunctievervangende therapie is het heel belangrijk te bekijken welke zaken in het leven belangrijk voor iemand zijn. Zo kan worden geprobeerd een behandelmethode te vinden die het best aansluit bij het dagelijks leven. Als iemand gaat solliciteren is die persoon niet verplicht om meteen te vertellen dat hij of zij een nierziekte heeft. Dat moet wèl als de nierziekte directe gevolgen heeft voor het werk.

Eenmaal begonnen aan het nieuwe werk, kan het verstandig zijn om collega’s te vertellen over de nierziekte. Daardoor ontstaat meer begrip bij een keer extra afwezigheid. De Nierstichting kan advies en begeleiding geven bij het zoeken naar een baan. Het volgen van een opleiding is natuurlijk geen probleem, maar het kan wel vermoeiend zijn. Patiënten wordt aangeraden om genoeg tijd uit te trekken voor de opleiding. Een opleiding volgen voor een beroep waar veel of zwaar lichamelijk werk voor nodig is, is niet verstandig. Helaas worden de klachten bij chronische nierziekten meestal alleen maar meer en niet minder.

Google Analytics cookies uitschakelen.