Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Peritoneaal dialyse

Het alternatief voor nierdialyse via de kunstnier, is dialyse via het buikvlies. Hierbij wordt door een katheter, die tijdens een kleine operatie wordt aangebracht, een spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Via het buikvlies vindt vervolgens uitwisseling van afvalstoffen plaats tussen het bloed en de ingebrachte spoelvloeistof.

De katheter ligt in de buikholte en steekt aan de voorkant van de buik een klein stukje uit. Op dit katheter wordt een systeem aangesloten dat bestaat uit een lege zak en een zak met spoelvloeistof. Voor het spoelen wordt de buik gevuld met spoelvloeistof. Deze vloeistof blijft enkele uren in de buikholte en neemt geleidelijk aan de afvalstoffen via het buikvlies op uit het bloed. Na ongeveer 4 uur laat de patiënt de spoelvloeistof weer uit de buikholte in de lege zak lopen. Daarna wordt een nieuwe zak vloeistof aangesloten en begint het proces weer opnieuw. Dit gebeurt zo’n 4 tot 5 keer per dag.

Peritoneaaldialyse - spoelvloeistof in en uit het lichaam

De meest gebruikte methoden van buikspoeling zijn CAPD en APD. CAPD staat Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse-behandeling, hierbij verricht de patiënt zichzelf de behandeling, overdag. Bij APD (Automatische Peritoneaal Dialyse) gebeurt het spoelen ’s nachts met behulp van een machine.

CAPD

Hoewel dit verwisselen hygiënisch en steeds op tijd moet gebeuren, kan de patiënt daarbuiten wel gaan en staan waar hij of zij zelf wil. Geen 3-wekelijkse-bezoeken aan het dialyse-centrum. Wat betreft dieet en vochtbeperkingen zijn er ook voordelen. Werken, boodschappen doen en sociale contacten onderhouden zijn geen probleem.

Bij Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) wordt de buikspoeling ’s nachts uitgevoerd door een apparaat. Dit apparaat – de ‘cycler’ genoemd – wordt bij het naar bed gaan aan de katheter gekoppeld. Het apparaat zorgt ervoor dat de spoelvloeistof in en het lichaam wordt gehaald. Vervolgens duurt het spoelen 8 tot 10 uur. De patiënt moet ook echt zo lang op bed liggen:

 Peritoneaal dialyse nacht

Google Analytics cookies uitschakelen.