Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Soorten dialyse

Wanneer besloten is dat de patiënt moet gaan dialyseren zijn er verschillende soorten dialyse mogelijk. Deze zijn afhankelijk van de medische gegevens van de patiënt maar ook van zijn of haar voorkeuren en wensen. Er zijn in principe twee manieren om te dialyseren. Daarbinnen zijn ook weer verschillende mogelijkheden zoals thuis of in een ziekenhuis of dialysecentrum. De twee dialysemogelijkheden zijn:

Hemodialyse
Bij hemodialyse wordt het bloed in de kunstnier gescheiden van de spoelvloeistof door een half-doorlaatbaar membraam. Door diffusie en osmose verplaatsen bepaalde stoffen in het bloed zich door het membraan naar de spoelvloeistof. Klik hier voor meer informatie over hemodialyse.

Peritoneaal dialyse
Het alternatief voor nierdialyse via de kunstnier, is dialyse via het buikvlies. Hierbij wordt door een katheter, die tijdens een kleine operatie wordt aangebracht, een spoelvloeistof in de buikholte gebracht. Via het buikvlies vindt vervolgens uitwisseling van afvalstoffen plaats tussen het bloed en de ingebrachte spoelvloeistof. Klik hier voor meer informatie over peritoneaal dialyse.