Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Dialyse

Bij dialyse wordt de functie van de nieren gedeeltelijk overgenomen. De nieren zuiveren het bloed van allerlei afvalstoffen. Als de nieren heel slecht functioneren, wordt het bloed niet goed gezuiverd en moet het bloed kunstmatig gezuiverd worden. Dat kunstmatige zuiveren wordt nierdialyse (hemodialyse) genoemd, of kortweg dialyse.

Wanneer is dialyse nodig?

Dialyse is niet altijd meteen nodig. Soms is het mogelijk om met behulp van medicijnen en een speciaal dieet de noodzaak tot nierdialyse uit te stellen. Wanneer het functioneren van de nieren zover terugloopt dat medicijnen en een dieet niet meer voldoende zijn, is er sprake van terminale nierinsufficiëntie. Als de nieren op minder dan 10% van hun capaciteit werken, wordt het bloed niet meer voldoende gezuiverd. Het lichaam wordt dan langzaam vergiftigd. Als er bij ernstige nierinsufficiëntie niet wordt ingegrepen, zal de patiënt uiteindelijk zo vergiftigd worden dat deze overlijdt.

Als de nieren niet meer voldoende functioneren (minder dan 10% van hun capaciteit), moet overgegaan worden tot nierdialyse. Dialyse kan de nierfunctie niet 100% overnemen. De zuiverende werking van nierdialyse is ongeveer gelijk aan 10% van de capaciteit van gezonde goed functionerende nieren.

Soorten dialyse

Bij nierdialyse moeten bepaalde stoffen uit het bloed gefilterd worden. Dit kan op 2 manieren: via een kunstnier (hemodialyse) of via buikspoeling (peritoneaal dialyse).

Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt het bloed uit het lichaam gehaald door een katheter of via een shunt. Daarna wordt het bloed door een apparaat door de kunstnier geleid en weer terug in het lichaam gebracht.

Peritoneaal dialyse

De andere methode is via buikspoeling of peritoneaal dialyse. Hierbij laat men een speciale vloeistof in de buikholte lopen via een katheter, waarna er door het buikvlies uitwisseling plaatsvindt van giftige stoffen tussen het bloed en de vloeistof. Na een tijdje laat men de vloeistof weer uit de buik lopen en is het bloed gezuiverd.

De beide methoden hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Ieder zal voor zichzelf een afweging moeten maken welke methode het prettigst is of het meest geschikt, in overleg met zijn of haar zorgverleners.

Omdat nierdialyse maar 10% van de werking van de nieren overneemt, blijven er altijd afvalstoffen achter. Hierdoor kan de patiënt zich vaak niet optimaal en energieloos voelen. Daarnaast is een dialysepatiënt vaak veel tijd kwijt aan de behandeling. Tijd, energie, een dieet en weinig mogen drinken, zijn allemaal factoren die het leven niet aangenamer maken.

Peritoreaal dialyse - Nierdialyse_nl

Peritoneaal dialyse

Thuis dialyseren

Voor patiënten die in het ziekenhuis dialyseren kan het moeilijk zijn om sociale contacten goed te onderhouden. Deze beperkingen kunnen een beletsel vormen voor een baan, sporten of andere actieve hobby’s. Deze belemmeringen spelen minder een rol wanneer er wordt gekozen voor thuis dialyseren. Peritoneaal dialyse vindt altijd in de thuissituatie plaats, maar ook hemodialyse kan tegenwoordig goed thuis worden gedaan, met of zonder hulp van een verpleegkundige.

Alternatief voor dialyse: transplantatie

Een alternatief voor nierdialyse is een niertransplantatie. Daar zijn echter lange wachttijden voor wanneer een patiënt niet zelf een (geschikte) donor kan aandragen. Ook wil niet iedereen dit of is hiervoor medisch gezien niet geschikt. Bij een geslaagde niertransplantatie is de patiënt van de nierdialyse af.

Lees verder over dialyse via een kunstnier (hemodialyse) of over dialyse via buikspoeling (peritoneaal dialyse).