Nierdialyse.nl

Alles over de nieren en dialyse

Nierdialyse.nl

Centrumdialyse

Wanneer een patiënt niet geschikt is voor thuisdialyse of wanneer een patiënt zich prettiger en veiliger voelt in een ziekenhuisomgeving, is het mogelijk om hemodialyse in het ziekenhuis te ondergaan of te kiezen voor centrumdialyse.

Hierbij wordt de hemodialyse uitgevoerd op de dialyseafdeling van het ziekenhuis of in een apart daarvoor ingericht dialysecentrum. Een aantal keer per week, meestal drie tot vijf maal, gaat de patiënt naar de dialyseafdeling. De behandeling wordt uitgevoerd door verpleegkundigen. Wanneer de patiënt dat wenst, mag deze zelf een aantal handelingen verrichten, al dan niet met hulp van de verpleegkundige. Een behandeling duurt zo’n drie tot vier uur in totaal.

Hemodialyse in ziekenhuis of dialysecentrum

Hemodialyse in ziekenhuis of dialysecentrum

Tegenwoordig wordt ook de mogelijkheid geboden om ’s nachts te dialyseren. Bij deze dialysevorm vindt vijf á zes keer per week, gedurende de hele nacht, een langzame dialyse plaats. Hierdoor hebben patiënten minder klachten, voelen zich beter, hoeven een minder streng dieet te volgen en gebruiken minder medicatie.

Nachtdialyse kan zowel thuis als in het dialysecentrum plaatsvinden. In het dialysecentrum is dit meestal drie of vier nachten per week. Thuis kan dit vaker, er is dan wel hulp van de partner nodig.

Google Analytics cookies uitschakelen.